Ariostea Marmi

Výrobce Ariostea je na vrcholu špi?ky mezi výrobci vysoce slinutých dlažeb. Tento materiál je zcela mimo?ádný vzhledem k jeho špi?kové technické kvalit? a díky zcela originálnímu estetickému ztvárn?ní, nemají tyto materiály obdoby v celosv?tovém m??ítku.

Jak je již patrno z názvu jedné ze sérií High – tech MARBLES, produkty jsou v?rnou kopií vzácných hornin, mnohdy již vyt?žených s tím, že tyto produkty jsou mnohonásobn? více odolné (m??eno fyzikálními jednotkami) nežli originály - pravé mramory.

Ariostea High – tech, to jsou též ?ady STONES, WOODS a METALS vhodn? dopl?ující výrobní portfolio.

 
Více informací na www.ariostea-high-tech.com
 

Filtrování katalogů dle stylu a účelu

Styl

Účel použití

 
Katalogy ke stažení
 

Zastupované značky

TESA doporučuje

Vybrané katalogy

Tesa doporučuje

Další katalogy